Infomacja o plikach cookies
Nasza strona używa plików cookies wyłącznie w celu zbierania informacji statystycznych. Poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej wyrażasz zgodę lub jej brak na korzystanie z plików cookies.


Dowiedz się więcej

Tajemnice starzenia się

Badanie genetyczne jako proces dwuetapowy Nasze DNA zmienia się z wiekiem czego wyrazem jest pogarszanie się stanu naszego zdrowia oraz pojawianie się w trybie sekwencyjnym charakterystycznych zmian w naszym wyglądzie. Pod względem genetycznym proces starzenia wymuszają zmiany DNA rozwijające się de novo w trakcie naszego życia oraz pewne (nieznane jeszcze) fragmenty DNA, które dziedziczymy po naszych przodkach. Ten indywidualny „częściowo dziedziczony” chimeryzm (różnorodność) zaburzeń DNA każdego z nas decyduje o tym jak będziemy się starzeć, na jakie choroby będziemy narażeni w ostatnim okresie naszego życia oraz jaką zdolność będzie objawiał nasz organizm w radzeniu sobie z chorobami wieku podeszłego. Pełną genetykę starości indywidualnego człowieka można poznać jedynie w oparciu o wgląd do pełnej sekwencji DNA jego oraz osób z poprzednich pokoleń (konieczność dysponowania materiałem genetycznym co najmniej dwóch, poprzednich pokoleń). W każdej rodzinie aparat molekularny decydujący o starości jest częściowo wspólny. Bankowanie DNA od członków rodziny w podeszłym wieku to jedyny sposób na zachowanie molekularnego obrazu ich starości. W przyszłości mając w zasięgu ręki sekwencje genomu starszych członków rodziny oraz osób reprezentujących młodsze pokolenia możliwe będzie wyszukiwanie zmian molekularnych decydujących o postępowaniu i naturze procesu starzenia. Być może dzięki przyszłym technikom terapii genowej oraz osiągnięciom farmakogenomiki realne będzie także bezpośrednie oraz przede wszystkim negatywne wpływanie na aktywność genów stymulujących proces starzenia, a tym samym będzie możliwe przeciwdziałanie chorobom wieku podeszłego i licznym procesom degeneracyjnym zachodzącym w organizmie z wiekiem.