Infomacja o plikach cookies
Nasza strona używa plików cookies wyłącznie w celu zbierania informacji statystycznych. Poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej wyrażasz zgodę lub jej brak na korzystanie z plików cookies.


Dowiedz się więcej

Molekularna Kopia Bezpieczeństwa

Molekularna Kopia Bezpieczeństwa Procesy rozwojowe większości znanych medycynie chorób nie znalazły do tej pory molekularnego uzasadnienia. Nieznane są ich mechanizmy, ani molekularne czynniki ryzyka warunkujące ich pojawianie się. Już w niedalekiej przyszłości postęp w dziedzinie badań nad genomem oraz stworzenie „narzędzi” do ingerencji w materiał genetyczny pozwoli nam na pełne zrozumienie indywidualnego zapisu DNA każdego człowieka oraz wielokierunkowe „modyfikowanie” treści zawartej w sekwencji materiału genetycznego w celach leczniczych. Zbliża się era, w której sekwencjonowanie całego genomu (ang. whole-genome sequencing) wejdzie do kanonu rutynowych, ogólnodostępnych badań genetycznych, a kompleksowa interpretacja treści zawartej w genomie danej osoby pozwoli m.in. określić potencjalne oraz realne zagrożenia rozwoju w jej organizmie rozmaitych chorób lub/oraz pozwoli zidentyfikować toczące się procesy patologiczne na najwcześniejszych etapach ich zaawansowania (zanim objawi się ich fenotyp).

Na podstawie unikatowego profilu molekularnego swoich pacjentów lekarze będą rutynowo dobierali optymalne schematy lecznicze by uzyskać lepsze efekty terapeutyczne. Medycyna spersonalizowana zastąpi medycynę tradycyjną oferując znacznie efektywniejsze sposoby przeciwdziałania chorobom oraz lepsze strategie ich leczenia. W przyszłości będzie liczył się nie tylko dostęp do „aktualnego” genomu określonego pacjenta, ale także w wielu ściśle określonych przypadkach możliwość analizy jego DNA sprzed lat oraz możliwość uzyskania „danych molekularnych” jego krewnych z poprzednich pokoleń. Jedynym Źródłem dostępu do informacji genetycznej z przeszłości będą wtedy Banki DNA, instytucje, które tak jak Europejski Bank DNA powstają już dziś z myślą o przyszłości

Pacjenci z grupy chorych obciążonych schorzeniem o nieznanym podłożu molekularnym nie mogą uzyskać w tej chwili odpowiedzi na pytanie co wywołuje ich chorobę oraz czy istnieje ryzyko wystąpienia tego samego schorzenia u ich dzieci lub wnuków.

Mając dostęp do DNA członków rodziny, w której istnieje obciążenie chorobą genetyczną molekularni diagności będą mogli w niedalekiej przyszłości w przeciągu kilkunastu dni wykazać przyczynę choroby oraz ocenić drogę jej dziedziczenia. W sytuacjach, gdy nieznana jest genetyka choroby przekazywanej pokoleniowo ogromną wartość ma bankowanie DNA chorych oraz zdrowych krewnych z rodziny. Ta procedura pozwala na zabezpieczenie rodzinnej historii choroby do czasu przyszłej molekularnej analizy. W przypadku śmierci członka/członków rodziny o profilu molekularnym kluczowym do rozszyfrowania molekularnej zagadki choroby materiał genetyczny dzięki wcześniejszemu zbankowaniu pozostaje zachowany. Im większa liczba próbek DNA zabezpieczonych w banku tym większe prawdopodobieństwo, że zmiany DNA wywołujące chorobę zostaną w przyszłości szybko i trafnie wyłonione. Już dziś techniki biologii molekularnej pozwalają na identyfikację sekwencji sterujących patogenezą choroby dziedzicznej o ile dostępny jest materiał genetyczny pochodzący od wielu członków rodziny.