Infomacja o plikach cookies
Nasza strona używa plików cookies wyłącznie w celu zbierania informacji statystycznych. Poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej wyrażasz zgodę lub jej brak na korzystanie z plików cookies.


Dowiedz się więcej

Markery genetyczne

Niedawne odkrycia sugerują, że kluczową rolę dla naszego zdrowia odgrywa około 10 milionów punktów w naszym genomie. W tych punktach litery często różnią się u poszczególnych ludzi - na przykład jedna osoba ma w danym punkcie literę G, podczas gdy inna A. Zdarza się także, że sekwencja zawiera jedną literę ekstra (tzw. insercja, np. dwie tyminy (T) zamiast jednej), lub brakuje jej jednej z liter (tzw. delecja).

Te różnice mogą zostać użyte jako markery (wskaźniki) do oznaczenia miejsc w pobliżu sekwencji, które wpływają na Twoje zdrowie. W skrócie nazywane są one SNP, jest to akronim angielskiej nazwy tłumaczonej jako polimorfizm pojedynczego nukleotydu.

Przyglądając się kompletnej sekwencji Twojego genomu możliwe jest stwierdzenie dla każdego z miejsc, czy masz literę lub litery, które lokują Cię w gronie wysokiego ryzyka zapadnięcia na daną chorobę.

Każdy z markerów genetycznych powiązanych z chorobą odziedziczony po rodzicach plasuje Cię w grupie podwyższonego ryzyka choroby związanej z danym markerem. Przykładowo, jeśli masz markery cukrzycowe, istnieje większe prawdopodobieństwo, że zachorujesz na cukrzycę, niż osoba, która ich nie posiada. Dla pocieszenia, mogłeś także odziedziczyć markery chroniące Cię przed którąś z chorób.

Skąd wiemy, które markery genetyczne są powiązane z chorobami?

Idea nie jest skomplikowana. Bierzemy tysiąc ludzi chorych, albo takich, u których zaobserwowano skutki uboczne podawania leku i tą samą liczbę podobnych ludzi zdrowych. Porównujemy ich DNA i identyfikujemy miejsca, w których jedna wersja markera genetycznego występuje powszechniej u ludzi chorych niż zdrowych. I w ten sposób znamy już marker, który wskazuje nam miejsce występowania sekwencji DNA zwiększającej ryzyko zachorowania.